دانلود آهنگ جدید محسن یاحقی چقدر برام خوبه

حواست به منم باشه

متن آهنگ حواست به منم باشه
حواست به منم باشه هنوز داغون داغونم

هنوز از سردی آهم نه میگریم نه میخونم

حواست به منم باشه دارم جون میکنم بی تو

چه معصومانه هر لحظه معنا میکنم درد و

حواست به منم باشه هنوز درگیر احساسم

به جز تو حتی من گاهی خودم رو هم نمیشناسم

حواست به خدا باشه تو که اینقدر بی احساسی

تو که از من به جز اسمم نه میدونی نه میشناسی

حواست به منم باشه

خدایا از تو دلگیرم دارم ازغصه میمیرم

چرا قسمت همین بوده که محتاج و زمین گیرم

نه آغوشت و میبینم نه اجابت میکنی دردم

یه کاری کن من از اینجا به اغوش تو برگردم

یه کاری کن بیام پیشت رو لبهام خنده پیدا شه

نذارم منتظر بیشترحواست به منم باشه

حواست به منم باشه

خدایا زندگی اینجا کنار ادمها سخته

تو دنیا هر کی بدتر بود چرا بی درد و خوشبخته

خدایا کفر حرف من نذار لبهام به حرف واشه

برای رفتن از دنیا حواست به منم باشه

یه کاری کن بیام پیشت رو لبهام خنده پیدا شه

نذارم منتظر بیشترحواست به منم باشه

حواست به منم باشه هنوز داغون داغونم

هنوز از سردی آهم نه میگریم نه میخونم

حواست به منم باشه

***

یه کاری کن بیام پیشت رو لبهام خنده پیدا شه

نذارم منتظر بیشترحواست به منم باشه

حواست به منم باشه هنوز داغون داغونم

هنوز از سردی آهم نه میگریم نه میخونم

حواست به منم باشه

آخرین آثار محسن یاحقی