دانلود آهنگ جدید محسن یاحقی خداحافظ
متن آهنگ خداحافظ
من ندیدم بدیه دنیارو دستی جلو چشمام گرفت

اگه صدبار زمین افتادم صدبار خدا دستامو گرفت

اگه هر لحظه ی عمر یه شکست بود که داد بر بادم

نا امید نشد دلم از آغاز پاشدم ایستادم

من ندیدم بدی دنیارو من ندیدم امروز بی فردارو

من ندیدم بدی دنیارو من ندیدم امروز بی فردارو

توی هر لحظه ی سخت وقتی کسی همدرد نیست

پشت یه کو که هیچ حتی کنارتم یه مرد نیست

اونجا که دنیا برات از همیشه تاریکتره

از لحظه های نمازتم خدا بهت نزدیکتره

من ندیدم بدی دنیارو من ندیدم امروز بی فردارو

من ندیدم بدی دنیارو من ندیدم امروز بی فردارو

***

پشت یه کو که هیچ حتی کنارتم یه مرد نیست

اونجا که دنیا برات از همیشه تاریکتره

از لحظه های نمازتم خدا بهت نزدیکتره

من ندیدم بدی دنیارو من ندیدم امروز بی فردارو

من ندیدم بدی دنیارو من ندیدم امروز بی فردارو

آخرین آثار محسن یاحقی