دانلود آهنگ جدید محسن یاحقی تمنا
متن آهنگ لحظه
می شه از عشق تو مرد می شه با خاطراتت

به رویاها رسید و ته دریا رو دید و

می شه از نو نوشتو خط به خط سر نوشتو

می شه از هم گذشتو می شه رفت و برنگشتو

می شه با هم توی رویا برسیم ته دنیا

می شه دنیا رو عوض کرد می شه سختی ها رو رد کرد

می شه با دلتنگی خوب بود چون به ما جدایی بد کرد

حالا تو اونجا نشستی خبر از دلم نداری

توی آغوشمه هر شب همون عکس یادگاری

حالا من اینور دنیا چه کنم با بی قراری

یادته کنار ساحل می گذشتیم از یه لحظه

بی خبر از اینکه دنیا به همون لحظه میارزه

بی تو دست سردم اینجا توی دست باد می لرزه

می شه از عشق تو مرد می شه با خاطرات

به رویاها رسید و ته دریا رو دید و

می شه از عشق تو مرد می شه لحظه

می شه از عشق تو مرد می شه با خاطراتت

به رویاها رسید و ته دریا رو دید و

می شه از نو نوشتو خط به خط سر نوشتو

می شه از هم گذشتو می شه رفت و برنگشتو

می شه با هم توی رویا برسیـــــم ته دنیا

می شه دنیا رو عوض کرد می شه سختی ها رو رد کرد

می شه با دلتنگی خوب بود چون به ما جدایی بد کرد

***

می شه از نو نوشتو خط به خط سر نوشتو

می شه از هم گذشتو می شه رفت و برنگشتو

می شه با هم توی رویا برسیـــــم ته دنیا

می شه دنیا رو عوض کرد می شه سختی ها رو رد کرد

می شه با دلتنگی خوب بود چون به ما جدایی بد کرد

آخرین آثار محسن یاحقی