دانلود آهنگ جدید محسن یاحقی تو همونی
متن آهنگ میفهممت
سپردمت به اون که تو کنارش اسوده تری

سخته تحملش ولی نمونده راه بهتری

سپردمت به اون که من میمردم از حسادتش

اون اولین عاشق تو بود میرم تا باشه اخرش

دوستش داری میفهممت خودم دچار دردتم

خودم دلیل تردید دستای سرد سردتم

سپردمت به لحظه ای که شادی میسازه برات

به لحظه ای که بی من اون گوش میکنه به قصه هات

سپردمت به اخرین لحظه ی افسردگیهام به اون که برگشتنشو

خواب میدید تازگیا

دوستش داری میفهممت خودم دچار دردتم

خودم دلیل تردید دستای سرد سردتم

دوستش داری میفهممت

خودم دچار دردتم چون اولی عــشق منی

همینه که میفهممت سخته ازش دل بکنی

درسته با منم خوشی همیشه این بودهو هست

اما سپردمت به اون چون واست یه حس دیگس

بی تو خوشم با روزگار خوشبخت شی عشق اولم

سپردمت به ارزت وقتشه از پیشت برم

اینا همش درده برام نگفتم ارزده نشی

نفهمی من دوستت دارم به خاطرم درد نکشی

رفتن من گناه نبود به خاطر تو بود همش

گفتم اگه بی تو خوشم تنها دروغمو ببخش

دوستش داری میفهممت خودم دچار دردتم

خودم دلیل تردید دستای سرد سردتم

دوستش داری میفهممت

***

نفهمی من دوستت دارم به خاطرم درد نکشی

رفتن من گناه نبود به خاطر تو بود همش

گفتم اگه بی تو خوشم تنها دروغمو ببخش

دوستش داری میفهممت خودم دچار دردتم

خودم دلیل تردید دستای سرد سردتم

دوستش داری میفهممت

آخرین آثار محسن یاحقی