دانلود آهنگ جدید محسن یاحقی تو همونی
متن آهنگ امید بده
میدونم تا ته قصه جدایی در کمینه تو به من امید بده حرف من همینه

میدونم لحظه ی شوم نبودنم نزدیکه امید بده تا ندونم این دنیا چه تاریکه تاریکه

میدونم سخته با من باشی و بدونی باید بری و تنها شم نگو نتونی شاید

نمیگی از هجوم عشق من دلت میگیره میترسی بدونم و دل از غصه بمیره میمیره

سرنوشت سنگ و منم از جنس شیشم برات مهم نباشه بعد از تو چی میشم

تو به من امید بده آرامش بگیرم بگو بی من راحتی تا راحت بمیرم

میدونم تا ته قصه جدایی در کمینه تو به من امید بده حرف من همینه

میدونم لحظه ی شوم نبودن و نزدیکه امید بده تا ندونم این دنیا چه تاریکه تاریکه

میدونم سخته با من باشی و بدونی باید بری و تنها شم نگو نتونی شاید

نمیگی از هجوم عشق من دلت میگیره میترسی بدونم و دل از غصه بمیره میمیره

سرنوشت سنگ و منم از جنس شیشم برات مهم نباشه بعد از تو چی میشم

تو به من امید بده آرامش بگیرم بگو بی من راحتی تا راحت بمیرم

***

میدونم لحظه ی شوم نبودن و نزدیکه امید بده تا ندونم این دنیا چه تاریکه تاریکه

میدونم سخته با من باشی و بدونی باید بری و تنها شم نگو نتونی شاید

نمیگی از هجوم عشق من دلت میگیره میترسی بدونم و دل از غصه بمیره میمیره

سرنوشت سنگ و منم از جنس شیشم برات مهم نباشه بعد از تو چی میشم

تو به من امید بده آرامش بگیرم بگو بی من راحتی تا راحت بمیرم

آخرین آثار محسن یاحقی