دانلود آهنگ جدید محسن یاحقی پاییز رسید

پاییز رسید

متن آهنگ پاییز رسید
پاییز رسید که من برگ باشم زرد باشم رو شاخه ای پیر

پاییز رسید که تو پیدا شی تو قلبم جا شی قلبه اسیر

پاییز رسید که عشق معنا کنه تو رو تو قلبه خسته ام برپا کنه تو رو

پاییز رسید که تو پیدا کنی منو تا عاشقت شدم تنها کنی منو

***

پاییز رسید که برگ رو شاخه های پیر دل خوش کنه به عشق اسیرتر از اسیر

پاییز رسید که من خسته شم از عشق تو ترک من کنی شکسته شم از عشق

شکستن منو چشمای تو ندید تا عاشقت شدم تا چشم بهم زدم پاییزه عشق رسید

آخرین آثار محسن یاحقی