دانلود آهنگ جدید محسن یاحقی سکوت
متن آهنگ سکوت
با گریه های این شبام باید تورو روبرو کنم
موندنتو پیش خودم چقدر باید آرزو کنم

هربار که بد کردی به من چیزی نگفتم و فقط
رو کاغذای سرنوشت برات نوشتم دو سه خط

هر بار که بد کنی به من من بازم سکوت میکنم
تو اوج میگیری و من ساده سقوط میکنم

هر بار که بد کنی به من من بازم سکوت میکنم

تو اوج میگیری و من ساده سقوط میکنم

***

گرچه بی رحمی ولی دوس داشتنت جون منه
هربار که برمیگردی ترس رفتنت مهمون منه

با تو بی قراری برگشته به من به منه بی طاقت شده
حق من این همه دلتنگی نبود این منه بد جوری عاشقت شده

هر بار که بد کنی به من من بازم سکوت میکنم
تو اوج میگیری و من ساده سقوط میکنم

هر بار که بد کنی به من من بازم سکوت میکنم

تو اوج میگیری و من ساده سقوط میکنم
با گریه های این شبام باید تورو روبرو کنم
موندنتو پیش خودم چقدر باید آرزو کنم

هربار که بد کردی به من چیزی نگفتم و فقط
رو کاغذای سرنوشت برات نوشتم دو سه خط

هر بار که بد کنی به من من بازم سکوت میکنم

تو اوج میگیری و من ساده سقوط میکنم
هر بار که بد کنی به من من بازم سکوت میکنم

تو اوج میگیری و من ساده سقوط میکنم

آخرین آثار محسن یاحقی