دانلود آهنگ جدید محسن یاحقی تو همونی
متن آهنگ وای از اون روز
با هر صدایی که میاد فکر می کنم تو اومدی

تو بودی که به عشقمون خنجر دلتنگی زدی

با هر نفس تازه میشه اون همه خاطراتمون

حتی تو خوابم عادته این که بگم پیشم بمون

اما تو بی وفایی و درد منو نمیدونی

هر چی بگم پیشم بمون تو پیش من نمیمونی

وای از اون روزی که من از عشقمون دل بکنم

تو رو فراموش کنم و دلو به دریا بزنم بزنم

وای از اون روزی که رو اسم تو خط بکشم

وای از اون روزی که من بگم پشیمون نمیشم

وای از اون روزی که تو خنده کنی به حرف من

وای از اون روزی که خنده های تو گریه بشن

وای از اون روزی که تو دوباره عاشقم بشی

هی برام گریه کنی داد بزنی درد بکشی

فکر نکن که من میام به قصه هات گوش می کنم

هر چی بدی کرده بودی ساده فراموش می کنم

فکر نکن که من میام به قصه هات گوش می کنم

هر چی بدی کرده بودی ساده فراموش می کنم

وای از اون روزی که رو اسم تو خط بکشم

وای از اون روزی که من بگم پشیمون نمیشم

وای از اون روزی که تو خنده کنی به حرف من

وای از اون روزی که خنده های تو گریه بشن

وای از اون روزی که تو دوباره عاشقم بشی

هی برام گریه کنی داد بزنی درد بکشی

فکر نکن که من میام به قصه هات گوش می کنم

هر چی بدی کرده بودی ساده فراموش می کنم

فکر نکن که من میام به قصه هات گوش می کنم

هر چی بدی کرده بودی ساده فراموش می کنم

با هر صدایی که میاد فکر می کنم تو اومدی

تو بودی که به عشقمون خنجر دلتنگی زدی

با هر نفس تازه میشه اون همه خاطراتمون

حتی تو خوابم عادته این که بگم پیشم بمون

اما تو بی وفایی و درد منو نمیدونی

هر چی بگم پیشم بمون تو پیش من نمیمونی

وای از اون روزی که من از عشقمون دل بکنم

تو رو فراموش کنم و دلو به دریا بزنم بزنم

***

با هر نفس تازه میشه اون همه خاطراتمون

حتی تو خوابم عادته این که بگم پیشم بمون

اما تو بی وفایی و درد منو نمیدونی

هر چی بگم پیشم بمون تو پیش من نمیمونی

وای از اون روزی که من از عشقمون دل بکنم

تو رو فراموش کنم و دلو به دریا بزنم بزنم

آخرین آثار محسن یاحقی