دانلود آهنگ جدید محسن یاحقی تو همونی
متن آهنگ یه جمله
کنار خاطراطمون یه دنیا بیقراریه

کجایی روزگار خوب

جات اینجا خیلی خالیه

جدایی حق ما نبود

نفرین به سرنوشت شوم

یکی به من امید بده

نمیره تنها آرزوم

شوقی نداره زندگیم شبیه آه نفسم

یه بغض کهنه توو گلوم

گرفته راه نفسم

ازم گرفته روزگار تمامِ اشتیاق من

ای بی تفاوتی از عشق دیر اومدی سراغِ من

به رو چشمام نمیشه راهِ اشکو بست

تا وقتی یادت اینجا هست

تا وقتی که نفس باشم همینم

امیدوارم تورو بازم ببینمم

به رو چشمام نمیشه راه اشکو بست تا وقتی یادت اینجا هست

تا وقتی که نفس باشه همینم

امیدوارم تورو بازم ببینم

کنار خاطراتمون

یه دنیا بیقراریه

کجایی روزگار خوب جات اینجا خیلی خالیه

جدایی حق ما نبود نفرین به سرنوشت شوم

یکی به من امید بده نمیره تنها آرزوم

شوقی نداره زندگیم

شبیه آه نفسم

یه بغض کهنه توو گلوم گرفته راه نفسم

ازم گرفته روزگار تمامِ اشتیاق من

ای بی تفاوتی از عشق دیر اومدی سراغ من

هنوز حس میکنم هستی کنارم نمیتونم تورو تنها بذارم

یه جمله میگمو حرفام تمومه

از احساس حضور تو چقدر این خونه آرومه

چقدر این خونه آرومه

***

یه بغض کهنه توو گلوم گرفته راه نفسم

ازم گرفته روزگار تمامِ اشتیاق من

ای بی تفاوتی از عشق دیر اومدی سراغ من

هنوز حس میکنم هستی کنارم نمیتونم تورو تنها بذارم

یه جمله میگمو حرفام تمومه

از احساس حضور تو چقدر این خونه آرومه

چقدر این خونه آرومه

آخرین آثار محسن یاحقی