دانلود آهنگ جدید محسن یگانه رگ خواب

آدمها

متن آهنگ آدمها
آدما کلا دو دسته ان , یا زرنگن یا ساده

ساده ها واسه ی زرنگا , سوژه ی سو استفاده

یکی ساده اس مثل من همش فکر دیگرون

یکی زرنگ مثل تو , تو نخ کندن از این او اون

تو نخ کندن از این و اون

یه آسمون آبی سقف اتاق منه

شبای من پر خورشید مثل روزام روشنه

یه آسمون آبی سقف اتاق منه

شبای من پر خورشید مثه روزام روشنه

**

آی ساده ها زرنگا ، که با هم قهرین همیشه

دنیا بدون خنده شوخی سرش نمیشه

فکر یه لقمه نونیم , فکر کرایه خونه

بابا اونی که اون بالاس روزی و میرسونه

خودش روزی رسونه

یه آسمون آبی

یه آسمون آبی سقف اتاق منه

شبای من پر خورشید مثه روزام روشنه

یه آسمون آبی سقف اتاق منه

شبای من پر خورشید مثل روزام روشنه

آدما کلا دو دسته ان , یا زرنگن یا ساده

ساده ها واسه ی زرنگا , سوژه ی سو استفاده

آخرین آثار محسن یگانه