دانلود آهنگ جدید محسن یگانه آخه دل من

اینجا جای تو نیست

متن آهنگ اینجا جای تو نیست
نه میخندم نه میخوام
گریه کنم برای تو
این ازم بر نمیاد
که آب بشم به پای تو

تو کتم نمیره که
دوباره خام تو بشم
واسه من طعمه نذار
محاله رام تو بشم

بار و بندیلُ ببند
اینجا دیگه جای تو نیست
تو ترانه های من
جایی واسه حرفای تو نیست

نه واسه من گریه نکن
به درد من نمیخوره
تو گوشم قصه نگو
گوشم از این حرفا پره

آره بار و بندیلُ ببند
اینجا دیگه جای تو نیست
تو ترانه های من
جایی واسه حرفای تو نیست

نه واسه من گریه نکن
به درد من نمیخوره
تو گوشم قصه نگو
گوشم از این حرفا پره

**

بهتره از تو گوشت
این پنبه رو در بیاری
که این دفه با گریه هات
سر و ته شُ هم بیاری

قلب منو شکستی و
یه گوشه ای نشستی
پاشو بار و بندیلُ
ببند منتظر چی هستی ؟

آره بار و بندیلُ ببند
اینجا دیگه جای تو نیست
تو ترانه های من
جایی واسه حرفای تو نیست

نه واسه من گریه نکن
به درد من نمیخوره
تو گوشم قصه نگو

نه میخندم نه میخوام
گریه کنم برای تو
این ازم بر نمیاد
که آب بشم به پای تو

تو کتم نمیره که
دوباره خام تو بشم
واسه من طعمه نذار
محاله رام تو بشم

آره بار و بندیلُ ببند
اینجا دیگه جای تو نیست
تو ترانه های من
جایی واسه حرفای تو نیست

نه واسه من گریه نکن
به درد من نمیخوره
تو گوشم قصه نگو
گوشم از این حرفا پره

آره بار و بندیلُ ببند
اینجا دیگه جای تو نیست
تو ترانه های من
جایی واسه حرفای تو نیست

نه واسه من گریه نکن
به درد من نمیخوره
تو گوشم قصه نگو
گوشم از این حرفا پره

آخرین آثار محسن یگانه