دانلود آهنگ جدید مجین آشناس واسم

آشناس واسم

متن آهنگ آشناس واسم
آشناس واسم آره خوب میشناسم تو و کاراتو همه دروغایی که میبافی واسم

آخه چه اجباریه تو که اداهات تکراریه تو که رفتنی هستی برو دیگه خب چه کاریه

تورو دیگه نمیخوام دیگه سمتتم نمیام وقتی با توام باشم تنهام

برو با یکی مث خودت اونم دروغ بگه بهت تو که میدونی نمیخوامت نمیخوامت

تو که با جدایی جور جوری برو نمون حالا که خیلی دوری

دیگه خستم از تو و اداهات آخه مگه میشه عاشقی زوری

تو که با جدایی جور جوری برو نمون حالا که خیلی دوری

دیگه خستم از تو و اداهات آخه مگه میشه عاشقی زوری

حقم نبود بدیات کم نبود تو که میگفتی دلت با منه عمرا نبود

اگه صدبار دیگم بشه بازم میگم تو یه دورو بودی که همه جوره ازش بازی دیدم

تقصیر دل سادمه دلو میبازم به همه برو که بار آخرمه

که بازم میشم خام تو نمیوفتم تو دام تو برو که نمیخوامتو

تو که با جدایی جور جوری برو نمون حالا که خیلی دوری

دیگه خستم از تو و اداهات آخه مگه میشه عاشقی زوری

تو که با جدایی جور جوری برو نمون حالا که خیلی دوری

دیگه خستم از تو و اداهات آخه مگه میشه عاشقی زوری

***

اگه صدبار دیگم بشه بازم میگم تو یه دورو بودی که همه جوره ازش بازی دیدم

تقصیر دل سادمه دلو میبازم به همه برو که بار آخرمه

که بازم میشم خام تو نمیوفتم تو دام تو برو که نمیخوامتو

تو که با جدایی جور جوری برو نمون حالا که خیلی دوری

دیگه خستم از تو و اداهات آخه مگه میشه عاشقی زوری

تو که با جدایی جور جوری برو نمون حالا که خیلی دوری

دیگه خستم از تو و اداهات آخه مگه میشه عاشقی زوری

آخرین آثار مجین