دانلود آهنگ جدید مجین علتش تویی

علتش تویی

متن آهنگ علتش تویی
علتش تویی , علتش تویی , علتش تویی , علتش تویی

من دیگه خیالم شده راحته از تو سوءتفاهم بوده عشقو عاشقی قبل از تو

چیزی نمیخوام از خدا بعد از تو

حساسم رو تو کی مثه من اینجور رد میشی میشناسه بوتو

تو , تو که نقطه ضعفمو میدونی حسه مو از تو چشام میخونی بگو تا تهش با من می مونی تو که میتونی

علتش تویی که دله من همش تنگه برات علتش تویی که میدم پزتو من با چشات علتش تویی علتش تویی

علتش تویی اینجوری دلم آرومه علتش تویی اگه به من میگن دیوونه علتش تویی علتش تویی

علتش تویی , علتش تویی , علتش تویی

من که هر چی بگن پشته سرت نمیکنم باور خب نمیخوان ببینن که تو ماله من شدی آخر

من تو رو میشناسم خیلیم حساسم رو تو کی مثه من اینجور رد میشی میشناسه بوتو بوتو

من دیگه خیالم شده راحتِ از تو سوءتفاهم بوده عشقو عاشقی قبل از تو

علتش تویی که دله من همش تنگه برات علتش تویی که میدم پزتو من با چشات علتش تویی علتش تویی

علتش تویی اینجوری دلم آرومه علتش تویی اگه به من میگن دیوونه علتش تویی علتش تویی

علتش تویی , علتش تویی , علتش تویی

***

من که هر چی بگن پشته سرت نمیکنم باور خب نمیخوان ببینن که تو ماله من شدی آخر

من تو رو میشناسم خیلیم حساسم رو تو کی مثه من اینجور رد میشی میشناسه بوتو بوتو

من دیگه خیالم شده راحتِ از تو سوءتفاهم بوده عشقو عاشقی قبل از تو

علتش تویی که دله من همش تنگه برات علتش تویی که میدم پزتو من با چشات علتش تویی علتش تویی

علتش تویی اینجوری دلم آرومه علتش تویی اگه به من میگن دیوونه علتش تویی علتش تویی

علتش تویی , علتش تویی , علتش تویی

آخرین آثار مجین