دانلود آهنگ جدید مجتبی غراب آمدی
متن آهنگ آمدی
سر به دامانت میگذارد دل روزها را سخت میشمارد دل

خسته ای شاید دیگر نفس نیست پیش ما برگرد فاصله بس نیست

با همه غریبه بودی و ولی با ما چرا میروی راه درستی و

ولی بی ما چرا نا امید و خسته و درمانده شد این عاشقت

آمدی جانم به قربانت ولی حالا چرا

با همه غریبه بودی و ولی با ما چرا میروی راه درستی و

ولی بی ما چرا نا امید و خسته و درمانده شد این عاشقت

آمدی جانم به قربانت ولی حالا چرا

**

دلواپسم کرد رفت ناگهانی جهمنی شد این دار فانی

رفتو نگاهی به پشت سر کرد فریاد میزدم دیوانه برگرد

با همه غریبه بودی و ولی با ما چرا میروی راه درستی و

ولی بی ما چرا نا امید و خسته و درمانده شد این عاشقت

آمدی جانم به قربانت ولی حالا چرا

با همه غریبه بودی و ولی با ما چرا میروی راه درستی و

ولی بی ما چرا نا امید و خسته و درمانده شد این عاشقت

آمدی جانم به قربانت ولی حالا چرا

آخرین آثار مجتبی غراب