دانلود آهنگ جدید مجتبی جعفری دلبر جان
متن آهنگ دلبر جان
نازت را خریدارم من اون چشما گرفتارم کرد

هی در دام تو افتادو همه شب فکر تو بیدارم کرد

نازت را خریدارم من شدی دنیای منو تو کم کم

همه هوش و حواسم بردی محو چشمان تو میشم هر دم شاه دلم جان منی ماه تابان منی تو

من طلب عشق تو را به که گویم که مرا پس نزنی تو شاه دلم جان منی ماه تابان منی تو

من طلب عشق تو را به که گویم که مرا پس نزنی تو دلبر جان تو نفس های منی پا بر جام تا تو دلدار منی

گر صد بار دگر آیی سر راهم جز دلت چیزی نخواهم منه مغرور و چه کردی پای عشقت رو به راهم

شاه دلم جان منی ماه تابان منی تو من طلب عشق تو را به که گویم که مرا پس نزنی تو

شاه دلم جان منی ماه تابان منی تو من طلب عشق تو را به که گویم که مرا پس نزنی تو

***

من طلب عشق تو را به که گویم که مرا پس نزنی تو شاه دلم جان منی ماه تابان منی تو

من طلب عشق تو را به که گویم که مرا پس نزنی تو دلبر جان تو نفس های منی پا بر جام تا تو دلدار منی

گر صد بار دگر آیی سر راهم جز دلت چیزی نخواهم منه مغرور و چه کردی پای عشقت رو به راهم

شاه دلم جان منی ماه تابان منی تو من طلب عشق تو را به که گویم که مرا پس نزنی تو

شاه دلم جان منی ماه تابان منی تو من طلب عشق تو را به که گویم که مرا پس نزنی تو

آخرین آثار مجتبی جعفری