دانلود آهنگ جدید مجتبی جانان نکن ناز

نکن ناز

متن آهنگ نکن ناز
نکن ناز باما سر دلبری و نکن باز

با خنده ی تو عشق شد آغاز

نکن‌ناز

نکن ناز دل پر میزنه که تو یار ماشی

تو اصل قصه ای بقیه حواشی

نکن ناز

دیگه ناز کنی اخم کنی فایده نداره

دلم‌چپ‌میره راست میاد اسمتو میاره

اره هواتو داره

هی هر چی می خوام با تو راه نمیام دل نمیشه راضی

تردستی چشمان تو هی میده مارو بازی

عجب شعبده بازی

**

آب از سرمن گذشت و دل رفته ز دستم

فقط اراده کن تا که به هر ساز تو برقصم

با من بمان‌تا که جان پای تو  بزارم

نشان به آن نشان که در جهان غیر تو ندارم

غیر تو ندارم

نکن‌ناز با ما سر دلبری و نکن‌باز

با خنده تو عشق شد آغاز

نکن ناز

نکن ناز دل پر میزنه تا تو یار ماشی

تو اصل قصه ای بقیه حواشی

نکن‌ناز

دیگه ناز کنی اخم کنی فایده نداره دلم چپ میره راست میاد اسمتو میاره

اره هواتو داره

هی هرچی‌میخوام با تو راه نیام دل نمیشه راضی

تردستی چشمان تو هی می ده ما رو بازی

عجب شعبده بازی

آخرین آثار مجتبی جانان