دانلود آهنگ جدید مجتبی منصوری دیوانه جان

دیوانه جان

متن آهنگ دیوانه جان
دلبر زیبا مجنون و شیدای توام دیوانه جان یار خودم باش
من که هر لحظه در تب و تاب توام دیوانه جان مال خودم باش
ازر همان لحظه که دیدم چشمان تو را برق چشان تو دل برد
تو به سر امواج دریا نشاندی جانا موج گیسوی تو دل برد
دلدارم ای دار و ندارم تویی جان و دل من بمان صبر و قرارم جز تو دلبر ندارم
بیمارم از دیدن روی ماه تو دلم رفت ای زیبا نگارم توی ماه شب تارم
با آن تیر نگاه تو گره خورده کارم
بعد از تو دگر یار ندارم که ندارم معشوقه زیبای دلم جان دلم باش
من عاشق و شیدای توام تو نفسم باش درمون دلم باش
دلدارم ای دار و ندارم تویی جان و دل من بمان صبر و قرارم جز تو دلبر ندارم
بیمارم از دیدن روی ماه تو دلم رفت ای زیبا نگارم توی ماه شب تارم

***

با آن تیر نگاه تو گره خورده کارم
بعد از تو دگر یار ندارم که ندارم معشوقه زیبای دلم جان دلم باش
من عاشق و شیدای توام تو نفسم باش درمون دلم باش
دلدارم ای دار و ندارم تویی جان و دل من بمان صبر و قرارم جز تو دلبر ندارم
بیمارم از دیدن روی ماه تو دلم رفت ای زیبا نگارم توی ماه شب تارم

آخرین آثار مجتبی منصوری