دانلود آهنگ جدید مجتبی سیلور بحث
متن آهنگ بحث
صدام عوض شده نه مهم نیس میگیری سجاد اوکیه… بگیر
داد بزن بلند… بلندتر سرمنی ک واست ازخودم گذشتم
دادبزن بزار همه بفهمن ک مقصرهمه اینا منه ی دندم چرا چون دور از حاشیم
هرکی مث تو توزندگیم اومدبازی کرد واسه اینکه نبینم هرز میپری
توبیداری چشاموگذاشتم روهم خوابیدم هی تو بودی یکی یه دونم
تو تصمیم میگرفتی چ شکلی بخونم کجایی اشکام جلوی دیدمو گرفته

نمیشه پی امایی ک نوشتیو بخونم هه این سهم من نیست
ک همه چیزمو ببازم دستی دستی بخیال خودت کندی رفتی
بدجوری قلبمو شکستی مشتی یخ زده حتی خون توی رگام
کلی حرف نگفته مونده تونگام نیستی…. نه نیستی
مرد بعدتو بغض توی صدام این قطره های اشک خشک رو گونه هام
رفتیو مثل تو نمیشه واسه من هیچکی حالا ک سر بحث باز شد

**

بزار یادت بیارم همه حرفاتو برگرد ب عقب به همون روزایی ک منو
میکشیدی زیر یه خروار فحش سردشده بودی سرد تر از نگات
پرشده بود این مغزم ازصدات صب تاشب درگیر دعواهای الکی
ک هنوزم نمیدونم سر کی بود بر چی بهونه های بی دلیلتو میگم
همون رفتارای عجیبتو میگم ی حسی میگفت یکی توزندگیته
ازوقتی مدل لباسای جدیدتو دیدم هه برام باورش سخته
ولی این قضیه روشن شد واسم امشب ک چ وابسته بشیم چ دلبسته
ته همه این رابطه ها اخرش تلخه یخ زده حتی خون توی رگام
مرد بعدتو بغض توی صدام این قطره های اشک خشک روگونه هام
رفتیو مثل تو نمیشه واسه من هیچکی یخ زده حتی خون توی رگام
کلی حرف نگفته مونده تونگام نیستی…. نه نیستی… مرد بعدتو بغض توی صدام
این قطره های اشک خشک رو گونه هام رفتیو مثل تو نمیشه واسه من
ولی این قضیه روشن شد واسم امشب ک چ وابسته بشیم چ دلبسته
ته همه این رابطه ها اخرش تلخه یخ زده حتی خون توی رگام
مرد بعدتو بغض توی صدام این قطره های اشک خشک روگونه هام
رفتیو مثل تو نمیشه واسه من هیچکی یخ زده حتی خون توی رگام
کلی حرف نگفته مونده تونگام نیستی…. نه نیستی… مرد بعدتو بغض توی صدام
این قطره های اشک خشک رو گونه هام رفتیو مثل تو نمیشه واسه من

آخرین آثار مجتبی سیلور