دانلود آهنگ جدید مجتبی زارع ماه زیبا
متن آهنگ ماه زیبا
هم ره من همه پنجره ها مینگرد اثری ز تو را
تا خبری بدهد ز وصال همدم من شده باد صبا
گرد و غبار سفر به تنم عاشق لحظه ی پر زدنم
ثانیه ثانیه در همه عمر آنکه به یاد تو بوده منم
ماه زیبا ای افسونگر بی همتا تسکین من یک دم پنجره را بگشا
ماه زیبا ای افسونگر بی همتا تسکین من یک دم پنجره را بگشا

**
اگر شوق سفر دارم هوای تو بسر دارم
اگر شوق سفر دارم هوای تو بسر دارم
به عشق دیدنت باشم قدمهایی که بردارم
قدمهایی که بردارم
به عشق دیدنت باشم قدمهایی که بردارم
هم ره من همه پنجره ها مینگرد اثری ز تو را
تا خبری بدهد ز وصال همدم من شده باد صبا
گرد و غبار سفر به تنم عاشق لحظه ی پر زدنم
ثانیه ثانیه در همه عمر آنکه به یاد تو بوده منم

آخرین آثار مجتبی زارع