دانلود آهنگ جدید مرتضی بهاری چشم سیات
متن آهنگ چشم سیات
مشکلم دوتاست دوتا چشم سیات که دلم گیره میون مژه هاش یه تنه چجوری روبرو بشم من

با دوتا چشم سیاه اون نگاهش مهربونی با همه بهونه هات نفسمو بند میاره گریه هات

اون که آتیش زده دنیامو تویی زندگیم پر شده از خاطره هات خواستنی تر بودی وقتی خواستمت

اون روزو پر میکشه دلم برات هنوزم با همه بی رحمی هات نباشی پر میکشه دلم برات

خط قرمز دل ماون لبای تو لبای که عادتش خندیدنه تو رو پیدا میکنم میون این همه

هرچی رو پیدا کنم آره اون مال منه مهربونی با همه بهونه هات نفسمو بند میاره گریه هات

اون که آتیش زده دنیامو تویی زندگیم پر شده از خاطره هات خواستنی تر بودی وقتی خواستمت

اون روزو پر میکشه دلم برات هنوزم با همه بی رحمی هات نباشی پر میکشه دلم برات

***

اون که آتیش زده دنیامو تویی زندگیم پر شده از خاطره هات خواستنی تر بودی وقتی خواستمت

اون روزو پر میکشه دلم برات هنوزم با همه بی رحمی هات نباشی پر میکشه دلم برات

خط قرمز دل ماون لبای تو لبای که عادتش خندیدنه تو رو پیدا میکنم میون این همه

هرچی رو پیدا کنم آره اون مال منه مهربونی با همه بهونه هات نفسمو بند میاره گریه هات

اون که آتیش زده دنیامو تویی زندگیم پر شده از خاطره هات خواستنی تر بودی وقتی خواستمت

اون روزو پر میکشه دلم برات هنوزم با همه بی رحمی هات نباشی پر میکشه دلم برات

آخرین آثار مرتضی بهاری