دانلود آهنگ جدید مرتضی گلی دوست دارم

دوست دارم

متن آهنگ دوست دارم
صبحم از چشمای تو شروع میشه هر روز
دست من باز توی دستای تو امروز
جز رسیدن به تو رویایی ندارم وقتی چشمامو رو هم میذارم
دوست دارم عشق نابم آروم جونی دنیای من باش من نمیذارم تنها بمونی
دلمو آروم میشه وقتی که تو بهم زول میزنی تا که بارون میزنه مثل همیشه چتر منی
گریه و خنده من عشق آینده من زندگی با تو چه خوبه از صدای تو همیشه عشق میباره
بی تو خوشبختی به من رو نمیاره وای من غم تو پای من شب و روزهای من چشمای تو
دوست دارم عشق نابم آروم جونی دنیای من باش من نمیذارم تنها بمونی

***

دوست دارم عشق نابم آروم جونی دنیای من باش من نمیذارم تنها بمونی
دلمو آروم میشه وقتی که تو بهم زول میزنی تا که بارون میزنه مثل همیشه چتر منی
گریه و خنده من عشق آینده من زندگی با تو چه خوبه از صدای تو همیشه عشق میباره
بی تو خوشبختی به من رو نمیاره وای من غم تو پای من شب و روزهای من چشمای تو
دوست دارم عشق نابم آروم جونی دنیای من باش من نمیذارم تنها بمونی

آخرین آثار مرتضی گلی