دانلود آهنگ جدید مرتضی حمیدی برگرد عشقم

برگرد عشقم

متن آهنگ برگرد عشقم
بی تو بد آوردم زخم بدی خوردم

هر ثانیه مردم اما هنوز رو پام

از حاله آشفتم باعث تو گفتن یادت که می افتم ساکت میشه دردام

برگردی خونه جز تو نمیتونم عشق کسی باشم

من زنده میمونم تا روز خوبی که تو میرسی باشم

برگردی خونه جز تو نمیتونم عشق کسی باشم

من زنده میمونم تا روز خوبی که تو میرسی باشم

واسه منه تنها تاریک بود دنیا این خونرو اما چشمامو روشن میکرد

واسم یه رویایی نیستی و اینجایی هرجای دنیایی دلتنگتم برگرد

برگردی خونه جز تو نمیتونم عشق کسی باشم

من زنده میمونم تا روز خوبی که تو میرسی باشم

برگردی خونه جز تو نمیتونم عشق کسی باشم

من زنده میمونم تا روز خوبی که تو میرسی باشم

***

واسه منه تنها تاریک بود دنیا این خونرو اما چشمامو روشن میکرد

واسم یه رویایی نیستی و اینجایی هرجای دنیایی دلتنگتم برگرد

برگردی خونه جز تو نمیتونم عشق کسی باشم

من زنده میمونم تا روز خوبی که تو میرسی باشم

برگردی خونه جز تو نمیتونم عشق کسی باشم

من زنده میمونم تا روز خوبی که تو میرسی باشم

آخرین آثار مرتضی حمیدی