دانلود آهنگ جدید مرتضی حمیدی الهی بمیرم

الهی بمیرم

متن آهنگ الهی بمیرم
به هر کی رسیدی دلتو شکسته چه دردی کشیدی الهی بمیرم

همه ی آروزهات توی سینه مرده چقدر غصه خوردی الهی بمیرم

دیگه خواب به چشمام نمیاد عزیزم الهی بمیرم

دیگه عشق تو دنیات نمیاد الهی بمیرم نه آغوش گرمی نه یه

تکیه گاهی چقدر بی پناهی به غیر از محبت نداری گناهی الهی بمیرم

دلم دیگه بس کن که حالم خرابه چقدر گفتم اینو به دنیا سرابه

بهت گفته بودم کسی فکر تو نیست الهی بمیرم بهت گفته بودم

دیگه خواب به چشمام نمیاد عزیزم الهی بمیرم

دیگه عشق تو دنیات نمیاد الهی بمیرم نه آغوش گرمی نه یه

تکیه گاهی چقدر بی پناهی به غیر از محبت نداری گناهی الهی بمیرم

***

تکیه گاهی چقدر بی پناهی به غیر از محبت نداری گناهی الهی بمیرم

دلم دیگه بس کن که حالم خرابه چقدر گفتم اینو به دنیا سرابه

بهت گفته بودم کسی فکر تو نیست الهی بمیرم بهت گفته بودم

دیگه خواب به چشمام نمیاد عزیزم الهی بمیرم

دیگه عشق تو دنیات نمیاد الهی بمیرم نه آغوش گرمی نه یه

تکیه گاهی چقدر بی پناهی به غیر از محبت نداری گناهی الهی بمیرم

آخرین آثار مرتضی حمیدی