دانلود آهنگ جدید مرتضی مافی از اول

از اول

متن آهنگ از اول
دارم میرم از تو دلگیرم بهونه گیرم. از خودم سیرم
اگه صدامو میشنوی بگو کجایی اخه بی رحم بی رحم
دیگه بریدم از همه خستم دستاتو میخوام بزاری توی دستم
کنارم بودیو یهو رفتی از عمد دونبال همه میری باز میای سمتم
باز میای سمتم باز میای سمتم از اول کاش میشدی ازم رد بدیات منو بد کرد
از همه چی شدم سرد از اول نمیشد با تو سر کرد تو نبودی کسی که باشه برام یه همدرد
میگی دلتو میدی اینبار به من همه خاطراتتو بردارو ببر بی تو زندگی من میشه ساده تر
تو جواب بدیات ببین هنوز ساکتم این روزا میرند من هنوز خستم این روزا میرند همه راها بستند
وقتی داشتن تو شده عینه حسرت ازم نپرس چرا که دلشکستم یه دلشکستم از اول کاش میشدی ازم رد
بدیات منو بد کرداز همه چی شدم سرد از اول نمیشد با تو سر کرد. تو نبودی کسی که باشه برام یه همدرد

***

از همه چی شدم سرد از اول نمیشد با تو سر کرد تو نبودی کسی که باشه برام یه همدرد
میگی دلتو میدی اینبار به من همه خاطراتتو بردارو ببر بی تو زندگی من میشه ساده تر
تو جواب بدیات ببین هنوز ساکتم این روزا میرند من هنوز خستم این روزا میرند همه راها بستند
وقتی داشتن تو شده عینه حسرت ازم نپرس چرا که دلشکستم یه دلشکستم از اول کاش میشدی ازم رد
بدیات منو بد کرداز همه چی شدم سرد از اول نمیشد با تو سر کرد. تو نبودی کسی که باشه برام یه همدرد

آخرین آثار مرتضی مافی