دانلود آهنگ جدید مرتضی محمدی افسونگر

افسونگر

متن آهنگ افسونگر
افسونگر این عاشق بی چون و چرا
شاعر شده هر کس که دمی دیده تو را بی پرده بگویم هر لحظه به سویم
افتاده مسیرت چه خوش بوده مرا از دست ندهم من یک لحظه تو را
واسطه کردم همه شهرو تو باشی من که میگردم همه شهرو تو باشی
در تب و تابم بیایی نکند ازم جدا شی ای جان دلم تو ندیدی غم پنهان دلم
ناز چشمان تو درمان دلم ای دلبر ناز عاشقت را به نگاهی بنواز
با منه مجنون و عاشقت بساز واسطه کردم همه شهرو تو باشی
من که میگردم همه شهرو تو باشی در تب و تابم بیایی نکند ازم جدا شی

***

واسطه کردم همه شهرو تو باشی من که میگردم همه شهرو تو باشی
در تب و تابم بیایی نکند ازم جدا شی ای جان دلم تو ندیدی غم پنهان دلم
ناز چشمان تو درمان دلم ای دلبر ناز عاشقت را به نگاهی بنواز
با منه مجنون و عاشقت بساز واسطه کردم همه شهرو تو باشی
من که میگردم همه شهرو تو باشی در تب و تابم بیایی نکند ازم جدا شی

آخرین آثار مرتضی محمدی