دانلود آهنگ جدید مرتضی سربلند تنهایی
متن آهنگ تنهایی
من نخواستم ولی بد شدی و رد شدی از هرچی که بینمون بود من همه شهرو بهم ریختم واست
لعنتی دلت چقدر دلت از من جدا بود تو رفتی با اون که هرچی بودو سوزوند حالت خوب نیست تب داری
هر چی از بودن واست خوندم حالا رفتی داری میگی تنهایی تنهایی یعنی پرسه توو خیابون
بی هم نفس بی چتر زیر باروون تنهایی یعنی یه حال داغون با رد اشکی که روی صورتم موند
تنهایی یعنی آروم آروم پیر شدم با خیال اون تنهایی یعنی حال این روزامون بهاری که کردیش زمستون
هر شبم با خاطراتت با همین قرصای خوابه که داره بالا میره دز به دز من توو فکر تو توو فکر اون
چقدر دووره نفس هامون چقدر دووره نفس هامون تنهایی یعنی پرسه توو خیابون
بی هم نفس بی چتر زیر باروون تنهایی یعنی یه حال داغون با رد اشکی که روی صورتم موند
تنهایی یعنی آروم آروم پیر شدم با خیال اون تنهایی یعنی حال این روزامون بهاری که کردیش زمستون

***

تنهایی یعنی آروم آروم پیر شدم با خیال اون تنهایی یعنی حال این روزامون بهاری که کردیش زمستون
هر شبم با خاطراتت با همین قرصای خوابه که داره بالا میره دز به دز من توو فکر تو توو فکر اون
چقدر دووره نفس هامون چقدر دووره نفس هامون تنهایی یعنی پرسه توو خیابون
بی هم نفس بی چتر زیر باروون تنهایی یعنی یه حال داغون با رد اشکی که روی صورتم موند
تنهایی یعنی آروم آروم پیر شدم با خیال اون تنهایی یعنی حال این روزامون بهاری که کردیش زمستون

آخرین آثار مرتضی سربلند