دانلود آهنگ جدید مرتضی سرمدی لعنتی

لعنتی

متن آهنگ لعنتی
چیزی نگو فقط برو ولکن منه دیوونه رو یا نمیفهمی دیگه میگم نمیخوامت تورو
تموم شده این رابطه به چه زبون بهت بگم صدام نکن که نمیخوام حتی جواب تو بدم
تموم شده این رابطه به چه زبون بهت بگم صدام نکن که نمیخوام حتی جواب تو بدم
چه زخمایی زدی به من نمیکشم ازم بکن پر شده گوشم از صدات لعنتی بسه داد نزن
تموم شده این رابطه به چه زبون بهت بگم صدام نکن که نمیخوام حتی جواب تو بدم
چه زخمایی زدی به من نمیکشم ازم بکن پر شده گوشم از صدات لعنتی بسه داد نزن

***

تموم شده این رابطه به چه زبون بهت بگم صدام نکن که نمیخوام حتی جواب تو بدم
چه زخمایی زدی به من نمیکشم ازم بکن پر شده گوشم از صدات لعنتی بسه داد نزن
تموم شده این رابطه به چه زبون بهت بگم صدام نکن که نمیخوام حتی جواب تو بدم
چه زخمایی زدی به من نمیکشم ازم بکن پر شده گوشم از صدات لعنتی بسه داد نزن

آخرین آثار مرتضی سرمدی