دانلود آهنگ جدید مرتضی سرمدی تحمل میکنم

تحمل میکنم

متن آهنگ تحمل میکنم
جای تو خالی شده واسه همیشه تو نیستی زندگیم بی تو چی میشه
کی اومده سراغت که تو رفتی بگو دستای تو سهم کی میشه
یکی هست حتی از خودش بریده یکی هست توو خودش شکسته بی تو
ی عمره که داره با حسرت و درد تحمل میکنه شکستگی شو
تحمل میکنم این جای خالی رو تحمل میکنم دیوونه حالی رو
جای خالیتو دست کم گرفتم بیا تموم کنیم حالی به حالی رو
تحمل میکنم این جای خالی رو تحمل میکنم دیوونه حالی رو
جای خالیتو دست کم گرفتم بیا تموم کنیم حالی به حالی رو
تو نیستی و دارم از دست میرم تورو کم دارم و دارم میمیرم
با دستای خودم آرامشو از تموم زندگیم دارم میگیرم
یکی با تموم دنیا غریبه یکی هست توو خودش شکسته بی تو
ی عمره که داره با حسرت و درد تحمل میکنه شکستگی شو
تحمل میکنم این جای خالی رو تحمل میکنم دیوونه حالی رو
جای خالیتو دست کم گرفتم بیا تموم کنیم حالی به حالی رو
تحمل میکنم این جای خالی رو تحمل میکنم دیوونه حالی رو
جای خالیتو دست کم گرفتم بیا تموم کنیم حالی به حالی رو

***

ی عمره که داره با حسرت و درد تحمل میکنه شکستگی شو
تحمل میکنم این جای خالی رو تحمل میکنم دیوونه حالی رو
جای خالیتو دست کم گرفتم بیا تموم کنیم حالی به حالی رو
تحمل میکنم این جای خالی رو تحمل میکنم دیوونه حالی رو
جای خالیتو دست کم گرفتم بیا تموم کنیم حالی به حالی رو

آخرین آثار مرتضی سرمدی