دانلود آهنگ جدید مرتضی طاهر خاطره

خاطره

متن آهنگ خاطره
من از هجوم خاطره من از شبهای سرد سرد
من از شکستن یه مرد من از خزون و برگ زرد میترسم
من از گذشته های دور من از مسیر بی عبور
من از سکوت این اتاق من از صدای بوف کور میترسم
منه همیشه منتظر من همیشه چشم به در همیشه از نبودنت چشامون میشه خیس و تر
مثل چراغ نیمه جون مثل پرنده ای توو خون دلتنگتم دلتنگتم عاشقتم تا پای جون
همیشه از نبودنت همیشه از نداشتنت دلتنگ بوی پیرهنت میترسم از نداشتنت
منه همیشه منتظر من همیشه چشم به در همیشه از نبودنت چشامون میشه خیس و تر
مثل چراغ نیمه جون مثل پرنده ای توو خون دلتنگتم دلتنگتم عاشقتم تا پای جون

***

منه همیشه منتظر من همیشه چشم به در همیشه از نبودنت چشامون میشه خیس و تر
مثل چراغ نیمه جون مثل پرنده ای توو خون دلتنگتم دلتنگتم عاشقتم تا پای جون
همیشه از نبودنت همیشه از نداشتنت دلتنگ بوی پیرهنت میترسم از نداشتنت
منه همیشه منتظر من همیشه چشم به در همیشه از نبودنت چشامون میشه خیس و تر
مثل چراغ نیمه جون مثل پرنده ای توو خون دلتنگتم دلتنگتم عاشقتم تا پای جون

آخرین آثار مرتضی طاهر