دانلود آهنگ جدید مسلم خدابنده پادشاه

پادشاه

متن آهنگ پادشاه
چند سال توی قلبم پادشاهی کردی نمیدونم چی شد میری که برنگردی

اینکه بی من باشی تصمیم خودت بود نه من فکر میکردی که همه آدما شبیه هم اند

راه رفتن باز بود این راهو باور کردی قصری که مال خودت بود و چه زود ول کردی

قصری که مال خودت بود و چه زود ول کردی

پادشاهی کردی و رفتی فقط من موندم این حکومتی که میلغزید و از توو چشمات خوندم

اینکه قلب تو برام میلرزه باشم یا نه دیگه نیستی طاقتم کم میشه اما موندم

**

من واسه دیدن تو خیلی دلم لک زده بود این مسیری که قدم برداشتم پر از تله بود

هر کجا باشم به یادت لحظه ها میسوزن این عقبگرد اجباری برام حادثه بود

این عقبگرد اجباری برام حادثه بود

با این حال که ما دوتا از هم خداحافظی کردیم

اما هنوزم که هنوزه به روت بازه در قلبی که تو رهاش کردی

راه و رسمش این نبود رفتنو باور کردی قصری که مال خودت بود و چه زود ول کردی

قصری که مال خودت بود و چه زود ول کردی

آخرین آثار مسلم خدابنده