دانلود آهنگ جدید مصطفی آستان بی اعتنا

بی اعتنا

متن آهنگ بی اعتنا
رفت اون که اشکامو ندید درد قلبم رو ندید غم لب هامو ندید
رفت اون که حتما یکی داشت روی قلبم پا گذاشت نمیگم که برگرده ای کاش
رفت اون که اشکامو ندید درد قلبم رو ندید غم لب هامو ندید
رفت اون که حتما یکی داشت روی قلبم پا گذاشت نمیگم که برگرده ای کاش
اگه خواستی بری پشت من بد نگی من که تو عشق برات کم نزاشتم
اگه خواستی برو من میگم بهت نرو من که رو چشام میزارمت تورو
اگه خواستی بری پشت من بد نگی من که تو عشق برات کم نزاشتم
اگه خواستی برو من میگم بهت نرو من که رو چشام میزارمت تورو
منو با گریه میرنجونی خوب میدونی گریه بازیه من از دوری میترسونی نمیمونی آخه چه کاریه
منو با گریه میرنجونی خوب میدونی گریه بازیه من از دوری میترسونی نمیمونی آخه چه کاریه
حالا من با همین تنهاییام حلا من با تو صبح بیداریام
می سازم با این بی خوابی ها بی خوابی یا بی خوابی یا بی خوابی یا
دل و دلدار منی قاتل این جان منی من به فکر توام و تو به فکر دگری
دل و دلدار منی قاتل این جان منی من به فکر توام و تو به فکر دگری
اگه خواستی بری پشت من بد نگی من که تو عشق برات کم نزاشتم
اگه خواستی برو من میگم بهت نرو من که رو چشام میزارمت تورو
اگه خواستی بری پشت من بد نگی من که تو عشق برات کم نزاشتم
اگه خواستی برو من میگم بهت نرو من که رو چشام میزارمت تورو

***

دل و دلدار منی قاتل این جان منی من به فکر توام و تو به فکر دگری
دل و دلدار منی قاتل این جان منی من به فکر توام و تو به فکر دگری
اگه خواستی بری پشت من بد نگی من که تو عشق برات کم نزاشتم
اگه خواستی برو من میگم بهت نرو من که رو چشام میزارمت تورو
اگه خواستی بری پشت من بد نگی من که تو عشق برات کم نزاشتم
اگه خواستی برو من میگم بهت نرو من که رو چشام میزارمت تورو

آخرین آثار مصطفی آستانه