دانلود آهنگ جدید مصطفی کوهبر نرو

نرو

متن آهنگ نرو
تو درکم نکردی به کی من بگم چجوری درد و غصمو کم کنم

واسه موندنت هر دری رو زدم باید دستو پامو دیگه جم کنم

شب بی کسیمو سپردی به باد نکردی به دستای من اعتماد

ولی شک نکردم به دستای تو نبردم تورو لحظه ای از یاد

شب بی کسیمو سپردی به باد نکردی به دستای من اعتماد

ولی شک نکردم به دستای تو نبردم تورو لحظه ای از یاد

**

تو میخوای بری سد راهت نشم تو هر جایی خوشی منم اونجا خوشم

ی جوری نری برنگردی فقط ی روزی  دوباره بهت میرسم

شب بی کسیمو سپردی به باد نکردی به دستای من اعتماد

ولی شک نکردم به دستای تو نبردم تورو لحظه ای از یاد

شب بی کسیمو سپردی به باد نکردی به دستای من اعتماد

ولی شک نکردم به دستای تو نبردم تورو لحظه ای از یاد

آخرین آثار مصطفی کوهبر