دانلود آهنگ جدید مصطفی مهیار نم نم بارون
متن آهنگ نم نم بارون
اون شب زیر نم نم بارون
دست تو تو دست من بود
گریه میکردی تو پریشون
سرت تو آغوش من بود
ای که رفتی که رها شی

از من دیگه جدا شی
چه کنم با دل خسته
همه درها شده بسته
توی این دوره زمونه

چه کنم دلم شکسته
گریه دیگه فایده نداشت
رفت و منو تنها گذاشت

*****

چه کنم با دل خسته
همه درها شده بسته
توی این دوره زمونه
چه کنم دلم شکسته

آخرین آثار مصطفی مهیار