دانلود آهنگ جدید مصطفی نیکو صفت شط
متن آهنگ شط
دادی صدای قلبمو تا که شنید رد شد
از اول اینجوری نبود تا که ی روزی بد شد نمیدونم هراس اون از با هم بودنمون چی بود
هرگز سوالی هم نکرد لبخند زد و رد شد بعدش اومد کنار من رو شن و سنگ ساحلها
فردا کمین اون شدم کنار شط و قایقها اون منو از خاطره هاش برد هر چی که با اون ساختم
غریبگی نکن بگو به کی توو دنیای تو باختم
بیا من صدا کن بگو که از چی دلخوری تو که اینجوری نبودی
بگو از حرفی که پری با من صادق باش
با من راحت باش بیا لااقل ببینن ببین مردت خیسه چشاش
بیا بمون کنار من بگو که دیگه تمومه فاصله
نمیتونم بدون تو نذار بمونه از تو خاطره ها از اون روزی که تو رفتی نیستی
ببینی ی عمره چش به راهم ی کاری کن نمیتونم هنوزم به عکسای تو خیره نگاهم
بیا بمون کنار من بگو که دیگه تمومه فاصله
نمیتونم بدون تو نذار بمونه از تو خاطره ها از اون روزی که تو رفتی نیستی
ببینی ی عمره چش به راهم ی کاری کن نمیتونم هنوزم به عکسای تو خیره نگاهم

***

بیا بمون کنار من بگو که دیگه تمومه فاصله
نمیتونم بدون تو نذار بمونه از تو خاطره ها از اون روزی که تو رفتی نیستی
ببینی ی عمره چش به راهم ی کاری کن نمیتونم هنوزم به عکسای تو خیره نگاهم
بیا بمون کنار من بگو که دیگه تمومه فاصله
نمیتونم بدون تو نذار بمونه از تو خاطره ها از اون روزی که تو رفتی نیستی
ببینی ی عمره چش به راهم ی کاری کن نمیتونم هنوزم به عکسای تو خیره نگاهم

آخرین آثار مصطفی نیکو صفت