دانلود آهنگ جدید مصطفی نوری تظاهر
متن آهنگ تظاهر
رفت تظاهر میکرد که هست رفت نفس افتاده توو حبس
لبخند میزد که با من هست شکست عهدی که با من بست
دوست داشتم نفهمیدی شبیه حرفات و قولات نبودی
اصرار تو بود به این رابطه دیدار تو بود با یکی دیگه
اجبار که نکردن تو رو به من اقرار کن بگو از عشقت به من
سهمه منه آخرش این این که میگم زجر ببین
موندن فایده نداره شخصیتت حزب باده
عشق تو پوچ و بیهودس تو از زندگیم چی میخوای
اصرار تو بود به این رابطه دیدار تو بود با یکی دیگه
اجبار که نکردن تو رو به من اقرار کن بگو از عشقت به من

***

سهمه منه آخرش این این که میگم زجر ببین
موندن فایده نداره شخصیتت حزب باده
عشق تو پوچ و بیهودس تو از زندگیم چی میخوای
اصرار تو بود به این رابطه دیدار تو بود با یکی دیگه
اجبار که نکردن تو رو به من اقرار کن بگو از عشقت به من

آخرین آثار مصطفی نوری