دانلود آهنگ جدید مصطفی سعادت عشق شیخ
متن آهنگ عشق شیخ
بغض دارم تا کجا باید گلو داری کنم چند تا از گریه ها را آبرو داری کنم
مثل مستی در عبور از کوچه های عاقلان در هجوم سنگ ها باید صبو داری کنم
من همان شیخم که در برخود با مستی جسور مانده ام که با چه طرفندی وضو داری کنم
بی نسیبم از تمام آنچه که میخواستم میروم تا آخر عمر آرزو داری کنم
عین آن دزدی که از عطار عطری برده است سخت باید در عبور باد بوداری کنم
مثل هر شب عشق دردی با خودش آورده است مثل هر شب باز هم باید هوو داری کنم
من همان شیخم که در برخود با مستی جسور مانده ام که با چه طرفندی وضو داری کنم
بی نسیبم از تمام آنچه که میخواستم میروم تا آخر عمر آرزو داری کنم
واژه هایم در هیاهوی نگاهت لال شد اشک می گوید که باید گفتگو داری کنم
با سکوتی از کنار رنج ها رد میشوم گویا واجب شده بر من که توو داری کنم
من همان شیخم که در برخود با مستی جسور مانده ام که با چه طرفندی وضو داری کنم
بی نسیبم از تمام آنچه که میخواستم میروم تا آخر عمر آرزو داری کنم

***

بی نسیبم از تمام آنچه که میخواستم میروم تا آخر عمر آرزو داری کنم
واژه هایم در هیاهوی نگاهت لال شد اشک می گوید که باید گفتگو داری کنم
با سکوتی از کنار رنج ها رد میشوم گویا واجب شده بر من که توو داری کنم
من همان شیخم که در برخود با مستی جسور مانده ام که با چه طرفندی وضو داری کنم
بی نسیبم از تمام آنچه که میخواستم میروم تا آخر عمر آرزو داری کنم

آخرین آثار مصطفی سعادت