دانلود آهنگ جدید مصطفی ظریف قشنگ نبود
متن آهنگ قشنگ نبود
درد کمی نیست اینکه بگم نرو بری
بگذری از هرچی بود و هست و حرفهای دلی
قشنگ نبود حرکتت بهونه آوردی واسه کی
من به خاطرت گذشتم از همه نموندی واسه چی
حالا قدم میزنی با کی زیر بارون چترتو یادت بره خیس شی زیر بارون
تموم شهر حالمو میدونن الا خودت تو اهل این کارها نیست کردن حتما پرت
دریا نمیرم بدون تو بعد از این
نتیجه کارهاتو بدی هاتو خوب ببین حال من بده حال من بده
حالا قدم میزنی با کی زیر بارون چترتو یادت بره خیس شی زیر بارون
تموم شهر حالمو میدونن الا خودت تو اهل این کارها نیست کردن حتما پرت

***

تموم شهر حالمو میدونن الا خودت تو اهل این کارها نیست کردن حتما پرت
دریا نمیرم بدون تو بعد از این
نتیجه کارهاتو بدی هاتو خوب ببین حال من بده حال من بده
حالا قدم میزنی با کی زیر بارون چترتو یادت بره خیس شی زیر بارون
تموم شهر حالمو میدونن الا خودت تو اهل این کارها نیست کردن حتما پرت

آخرین آثار مصطفی ظریف