دانلود آهنگ جدید ناصر حلالی بغض آسمون

بغض آسمون

متن آهنگ بغض آسمون
بغض آسمون شکست شب یهو روشن شد تنت افتاده به خاک قلب مادر خون شد
سقف آسمون خراب شد رو سر مادر زار گریه کن تا دم صبح رو چشات شمع بذار
سر سجاده نمازت سحر افتاده ستاره از رو آسمون توو خونت تن صد پاره میباره
بغض آسمون شکست شب یهو روشن شد تنت افتاده به خاک قلب مادر خون شد
سقف آسمون خراب شد رو سر مادر زار گریه کن تا دم صبح رو چشات شمع بذار
سر سجاده نمازت سحر افتاده ستاره از رو آسمون توو خونت تن صد پاره میباره

***

بغض آسمون شکست شب یهو روشن شد تنت افتاده به خاک قلب مادر خون شد
سقف آسمون خراب شد رو سر مادر زار گریه کن تا دم صبح رو چشات شمع بذار
سر سجاده نمازت سحر افتاده ستاره از رو آسمون توو خونت تن صد پاره میباره

آخرین آثار ناصر حلالی