دانلود آهنگ جدید نوید فرد شوق
متن آهنگ شوق
توو رویای تو بودم چه حس خوبی داره برای دیدن تو دلم چه شوقی داره

تمام انتظارم به وسعت یه دنیاست بی انگیزه و بی حالم چه شیرین و چه زیباست

این شوق این خونه رو ساخت با عشق و احساس این دل توو هز دقیقش همینو میخواست

امروز تولد تو شروع من شد عشق غروبه نداره طلوع من شد

گرفته دلم با تو هر گوشه این خونه برای زندگی مون همین شده بهونه

یه اتفاق نبابی یه حس فوقولاده نمیشه باور من خدا بهم چی داده

این شوق این خونه رو ساخت با عشق و احساس این دل توو هز دقیقش همینو میخواست

امروز تولد تو شروع من شد عشق غروبه نداره طلوع من شد

***

امروز تولد تو شروع من شد عشق غروبه نداره طلوع من شد

گرفته دلم با تو هر گوشه این خونه برای زندگی مون همین شده بهونه

یه اتفاق نبابی یه حس فوقولاده نمیشه باور من خدا بهم چی داده

این شوق این خونه رو ساخت با عشق و احساس این دل توو هز دقیقش همینو میخواست

امروز تولد تو شروع من شد عشق غروبه نداره طلوع من شد

آخرین آثار نوید فرد