دانلود آهنگ جدید نوید حکیمی دودلی

دودلی

متن آهنگ دودلی
باز که دودلی بخدا ندیدم تا الان یه لحظه از تو همدلی
باز که دودلی واسه هر راه حلی که من میارم پی یه مشکلی
هی پای تلفن بهم میگی برو هرکاری که دوست داری بکن
کسی تا الان شبیه من دلتو برد نه آب توو دلت کنار من تکون خورد نه
آدم یه جاهایی نباید نه بیاره اون جایی که باید بگی نه میگی آره
هی خواستم بیخیال شم ولی بازم دوباره
دلم نذاشت کاش دلم انقد تو رو دوست نداشت
اگه دور شم یه روز ازت به هم میرزی آخه تو هم
کم تحملی میدونی من دوست دارم ولی دو دلی
کسی تا الان شبیه من دلتو برد نه آب توو دلت کنار من تکون خورد نه
آدم یه جاهایی نباید نه بیاره اون جایی که باید بگی نه میگی آره

***

دلم نذاشت کاش دلم انقد تو رو دوست نداشت
اگه دور شم یه روز ازت به هم میرزی آخه تو هم
کم تحملی میدونی من دوست دارم ولی دو دلی
کسی تا الان شبیه من دلتو برد نه آب توو دلت کنار من تکون خورد نه
آدم یه جاهایی نباید نه بیاره اون جایی که باید بگی نه میگی آره

آخرین آثار نوید حکیمی