دانلود آهنگ جدید مجین و نوید میرزایی قلب دیوونه

قلب دیوونه

متن آهنگ قلب دیوونه
عاشق شدم رفت رفت پی کارش
دیدنت هر روز خونه تکراره

عشق هوش و حواسم پرت چشماته
تا آخر عمر تو دلم جاته

پیشم نباشی گیج و دیوونم
چی شد که اینجور کردی داغونم

هرجوری میشه با تو میمونم
با تو که جونت وصله به جونم

دستامو تو دستات بزار وقتی بارونه
جا پای ما رو خیسی این کوچه میمونه

جز ما کسی معنی این عشقو نمیدونههرجا که باشی با توئه این قلب دیوونه
دستامو تو دستات بزار وقتی بارونه
جا پای ما رو خیسی این کوچه میمونه

جز ما کسی معنی این عشقو نمیدونه
هرجا که باشی با توئه این قلب دیوونه

***

عاشق شدم رفت رفت پی کارش

دیدنت هر روز خوبه تکراره

هوش و حواسم پرت چشماته
تا آخر عمر تو دلم جاته

پیشم نباشی گیج و دیوونم
چی شد که اینجور کردی داغونم

هرجوری میشه با تو میمونم
با تو که جونت وصله به جونم

دستامو تو دستات بزار وقتی بارونه
جا پای ما رو خیسی این کوچه میمونه

جز ما کسی معنی این عشقو نمیدونه

هرجا که باشی با توئه این قلب دیوونه

دستامو تو دستات بزار وقتی بارونه
جا پای ما رو خیسی این کوچه میمونه

جز ما کسی معنی این عشقو نمیدونه

هرجا که باشی با توئه این قلب دیوونه

آخرین آثار مجین