دانلود آهنگ جدید نایه هنوز همینیم

هنوز همینیم

متن آهنگ هنوز همینیم
هر روز همینیم
هنوز زیرزمینیم
هنوز پر تاریکی
پر داستان منو ندیدی

که چقدر عوض شدم
دارم حس جدیدی
تغییر رخ داد دیگه نیست
فکرا قدیمی

هنوز رو بیت میخونم
من سوییچ میکنم
کلی زحمت کشیدم بیام
تو مسیرم خوب‌بمونم

هی پر غصه ام درد
پر معضل زخم میخوام تغییر کنم
میدونی باید حوصله کرد.

به خودم قول دادم
جا نزنم پر باشم
همه رو کارام قفل باشن
من و ببینن بگن اوستا چشم

من به خودم قول دادم
جا نزنم پر باشم
همه رو کارام قفل باشن
من و ببینن بگن اوستا چشم

***

گفتم بابا رو به راهی:)
هنوز مستاجریم یا اینکه خونه داریم؟
هنوز تو بازار پای کاری؟
هنو میخندی با اینکه غصه داری؟

گفت پسرم حالم خوبه
یک لقمه حلال میبرم‌خونه
لبخند میزنم اما دلم خون
مشکلات اخمامو میبرن تو هی

گفت به هیشکی اطمینان نکن
اما احترام بزار اشتباه نرو
گفت همیشه خوب بودنو
بچسب خونواده رو
گفت سختی داری توی راهت

ولی اتفاقای خوب توی راهه
قدمات و شمرده بردار
حالا حالا ها کار زیاده

آخرین آثار نایه