دانلود آهنگ جدید نیما افشار دیوونه
متن آهنگ دیوونه
چی توی چشاته که انقدر تو با همه فرق داری عشقم

یچیزی میگم بت مم بعد باید باشی هی جلو چشمم

سرتو مخم دیگه رد داد تا چشم به چشم تو افتاد یجوری دلم رفت واست که هیشکیو جز تو نمیخاد

من همونم یه دیونه که نباشی نمیتونه درد من دیونه رو کسی جز تو نمیدونه

عاشق بشم تا تهشم محاله ازت دست بکشم من به تو وابسته شدم شاید سختته باورشم

من همونم یه دیونه که نباشی نمیتونه درد من دیونه رو کسی جز تو نمیدونه

عاشق بشم تا تهشم محاله ازت دست بکشم من به تو وابسته شدم شاید سختته باورشم

مثل تو نیست هیشکی برام نه مثل تو نیست برام با این همه عشقی که از تو دارم چطور از فکرت درام

به تو قلبمو باختم ببین تویی دنیام بعد از این بی تو بهشتو حتی نمیخام

من همونم یه دیونه که نباشی نمیتونه درد من دیونه رو کسی جز تو نمیدونه

عاشق بشم تا تهشم محاله ازت دست بکشم من به تو وابسته شدم شاید سختته باورشم

***

من همونم یه دیونه که نباشی نمیتونه درد من دیونه رو کسی جز تو نمیدونه

عاشق بشم تا تهشم محاله ازت دست بکشم من به تو وابسته شدم شاید سختته باورشم

مثل تو نیست هیشکی برام نه مثل تو نیست برام با این همه عشقی که از تو دارم چطور از فکرت درام

به تو قلبمو باختم ببین تویی دنیام بعد از این بی تو بهشتو حتی نمیخام

من همونم یه دیونه که نباشی نمیتونه درد من دیونه رو کسی جز تو نمیدونه

عاشق بشم تا تهشم محاله ازت دست بکشم من به تو وابسته شدم شاید سختته باورشم

آخرین آثار نیما افشار