دانلود آهنگ جدید نیما حمیدی نقاب
متن آهنگ نقاب
تنها بزار حالم بده بسه ولم کن عذابم نده گفته بودن پشیمون میشی میای
وقتی که هر کسی قیدتو زده روزامو کردی تو تیرو سیاه تو شدی باعث این همه گناه
بعد تو هر کیو هرجایی دیدم گفتی که عمرتو کردی تو تباه بدون محض برو تنها بزارم دیگه بسه چقدر به روت نیارم
نمیخوام دیگه ببینمت کنارم متنفر شدم از نگاهت از اون چهره ی پشت نقابت لیاقت نداری که اینجوری بخوامت
نمیشه به تو اعتمادی کردش هر کی اومد تو زندگیم یه روزی رفتش فهمیدم نباید روی خوشمو نشون بدم خسته شدم از این رابطه های خالی
وقتی که حس خاصی بهم نداری تصمیم اینه که توی زندگیم کسیو راه ندادم بدون محض برو تنها بزارم دیگه بسه چقدر به روت نیارم
نمیخوام دیگه ببینمت کنارم متنفر شدم از نگاهت از اون چهره ی پشت نقابت لیاقت نداری که اینجوری بخوامت

***

بعد تو هر کیو هرجایی دیدم گفتی که عمرتو کردی تو تباه بدون محض برو تنها بزارم دیگه بسه چقدر به روت نیارم
نمیخوام دیگه ببینمت کنارم متنفر شدم از نگاهت از اون چهره ی پشت نقابت لیاقت نداری که اینجوری بخوامت
نمیشه به تو اعتمادی کردش هر کی اومد تو زندگیم یه روزی رفتش فهمیدم نباید روی خوشمو نشون بدم خسته شدم از این رابطه های خالی
وقتی که حس خاصی بهم نداری تصمیم اینه که توی زندگیم کسیو راه ندادم بدون محض برو تنها بزارم دیگه بسه چقدر به روت نیارم
نمیخوام دیگه ببینمت کنارم متنفر شدم از نگاهت از اون چهره ی پشت نقابت لیاقت نداری که اینجوری بخوامت

آخرین آثار نیما حمیدی