دانلود آهنگ جدید نیوان بمونی برام

بمونی برام

متن آهنگ بمونی برام
آخ بمونی برام الهی یار قشنگم من دلم میخواد بگم بهت چقد علاقمندم
توی قرار اول پیشت از عشق گفتم گفتی باز همو ببینیم منم بهت گفتم
دوباره دوباره دوباره من ببینمت هی دوباره دوس دارم پیشت بمیرم و زنده شم دوباره
آخ دوباره دوباره دوباره بگو منو میبینی دوباره بگو این قرارمون تا ابد ادامه داره
میدونی اوج نیازی واسم خاطره سازی شرجی و داغی مثه دزفول و اهوازی
آخ بمونی برام الهی ماه قشنگمدلم میخواد بشینی و همش دورت بگردم
توی قرار اول پیشت از عشق گفتم گفتی باز همو ببینیم منم بهت گفتم
دوباره دوباره دوباره من ببینمت هی دوباره دوس دارم پیشت بمیرمو زنده شم دوباره
آخ دوباره دوباره دوباره بگو منو میبینی دوباره بگو این قرارمون تا ابد ادامه داره
میدونی اوج نیازی واسم خاطره سازی شرجی و داغی مثل دزفول و اهوازی
دوباره دوباره دوباره من ببینمت هی دوباره دوس دارم پیشت بمیرمو زنده شم دوباره
آخ دوباره دوباره دوباره بگو منو میبینی دوباره بگو این قرارمون تا ابد ادامه داره
میدونی اوج نیازی واسم خاطره سازی شرجی و داغی مثه دزفول و اهوازی

***

آخ دوباره دوباره دوباره بگو منو میبینی دوباره بگو این قرارمون تا ابد ادامه داره
میدونی اوج نیازی واسم خاطره سازی شرجی و داغی مثل دزفول و اهوازی
دوباره دوباره دوباره من ببینمت هی دوباره دوس دارم پیشت بمیرمو زنده شم دوباره
آخ دوباره دوباره دوباره بگو منو میبینی دوباره بگو این قرارمون تا ابد ادامه داره
میدونی اوج نیازی واسم خاطره سازی شرجی و داغی مثه دزفول و اهوازی

آخرین آثار نیوان