دانلود آهنگ جدید امید آراد فکر تو
متن آهنگ فکر تو
فکر تو از سرم بیرون نمیره این صدا فقط با نگاه تو جون میگیره نرو بمون بذار این دل من دوباره با نفسهات آروم بگیره

عاشق بمونو زندگی کن با من بمونو دیوونگی کن دیوونه شو دیوونه ها مرزی ندارن دیوونه شو دیوونه ها ترسی ندارن

بمون ببین عاشقتر هم میشه عاشقتر هم میشه این مرد ساده ببین چجوری دل به تو داده

عاشق بمونو زندگی کن با من بمونو دیوونگی کن دیوونه شو دیوونه ها مرزی ندارن دیوونه شو دیوونه ها ترسی ندارن

***

فکر تو از سرم بیرون نمیره این صدا فقط با نگاه تو جون میگیره نرو بمون بذار این دل من دوباره با نفسهات آروم بگیره

عاشق بمونو زندگی کن با من بمونو دیوونگی کن دیوونه شو دیوونه ها مرزی ندارن دیوونه شو دیوونه ها ترسی ندارن

بمون ببین عاشقتر هم میشه عاشقتر هم میشه این مرد ساده ببین چجوری دل به تو داده

عاشق بمونو زندگی کن با من بمونو دیوونگی کن دیوونه شو دیوونه ها مرزی ندارن دیوونه شو دیوونه ها ترسی ندارن

آخرین آثار امید آراد