دانلود آهنگ جدید امید اردستانی حاج خانم
متن آهنگ حاج خانم
اماده این بریم بالا صفا مفا کنیم حالا
امشبو بریم فضا تست بشن همه متا

بریم ی فاز خوب به همه بدیم تا شاید هر چی غمه
ور داره دست از سر ما نفسه راحت بیاد بالا

نگو نمیخورم جون دلم یالا پیکتو بگیر سریع فورا اها
نزار جمع خراب بشه خانوم حالا امشبو با ما بساز بابا
ب همه ی فاز خوب میخوام بدم ترکیبی اع ودو خب شاید
یه کمی علف خورده کوک بزنیم تا خود هفت صب

من نمیکشم از اون خیارات فاز نمیده بم زیاد
بده بره بعدی بزار بکشن عشق کنن اون دولیا
الان میچاقم یه دونه نابی چپ کنی بری باز بیای
بگی از کجا میرسه دستت این سما باز میخوام

*****

بدو حاج خانوم بیا وسط کمرو بده و قر واسم
چشا میخ بشه روت بازم با بدنت مارو دار بزن

هرجا بودم من خیلی زود دور ورم شدن جمع زیاد
فتواه دادم برید کنار بابا بگین سحر جون بیاد

تعریف از خود نباشه خانوم کار بلدم بسیار
هر جایی ساقی شدم خوردن همگی توی درو دیوار

امادم حالا بریزم پیکو باهم بعدش بزنیم شیکو
پارع بشه این جسم و فکرو مغزت بده ارور به کل

حالا الان حالت خوبه خانوم پاشو بریم وسط باهم بدون مکث
تو بغلم لش برقصی مست باهام سلفی بگیری عکس

چشامو کور کردی مخفی اصن نداری حرف و بحثی
بدن و ببین عجب هفتی سک خوبه بات پلنگ وحشی

فقط میپوشی زارا بلا اها لشتم میخری تاناکورا
طلا میریزم به پات کیلو حسودا بشن فریکی یو

آخرین آثار امید اردستانی