دانلود آهنگ جدید امید دورانی قرص های خواب آور

قرص های خواب آور

متن آهنگ قرص های خواب آور
چه دنیای عجیبی آدماش دلبستگی دارن
به این دنیای بیهوده به این زندگی کوتاه
چه دنیایی شده اینجا همه زبر و زرنگ اما
عجیبه من نمیتونم بمونم توی این دنیا
لعنت به زندگی به این دنیای بی مهری
به این افسانه ی امید به این خونه ی تاریک به این خونه ی تاریک
غریبه شده دنیا با من با موهام عوض شدم برعکس رویاهام
زنگ تفریح قرص های خواب آور درس امروزم زندگی کوتاه
لعنت به زندگی به این دنیای بی مهری
به این افسانه ی امید به این خونه ی تاریک به این خونه ی تاریک

***

لعنت به زندگی به این دنیای بی مهری
به این افسانه ی امید به این خونه ی تاریک به این خونه ی تاریک
غریبه شده دنیا با من با موهام عوض شدم برعکس رویاهام
زنگ تفریح قرص های خواب آور درس امروزم زندگی کوتاه
لعنت به زندگی به این دنیای بی مهری
به این افسانه ی امید به این خونه ی تاریک به این خونه ی تاریک

آخرین آثار امید دورانی