دانلود آهنگ جدید امید اسماعیلی غرور
متن آهنگ غرور
هنوز خیلی چیزا نگفتم بهت
نخواستم به این رابطه شک کنی
نخواستم به مردی که دیوونته
که هر شب تویه خوابیته شک کنی
من از حرفام خیلی عاشقترم
هنوزم دلم قرصه از بودنت
تو از عکسات خیلی زیباتری
اینو اولین باره میگم بهت
نگاه با اینکه بدی با دلم
هنوز خیلی چیزا نگفتم بهت
نخواستم به این رابطه شک کنی
نخواستم به مردی که دیوونته
که هر شب تویه خوابیته شک کنی

**
من از حرفام خیلی عاشقترم
هنوزم دلم قرصه از بودنت

**
تو از عکسات خیلی زیباتری
اینو اولین باره میگم بهت
نگاه با اینکه بدی با دلم
چه تصویری خوبی ازت ساختم
اگه با من از عشق حرف میزدی
دیگه از تو هیچی نمیخواستم
نگاه با اینکه بدی با دلم
چه تصویری خوبی ازت ساختم
اگه با من از عشق حرف میزدی
دیگه از تو هیچی نمیخواستم
هنوز خیلی چیزا نگفتم بهت
که امروز فقط از تو حرف بشنوم
نخواستی کنار دلم بشکنه
نخواستم غرور تو رو بشکنم
نگاه با اینکه بدی با دلم
چه تصویری خوبی ازت ساختم
اگه با من از عشق حرف میزدی
دیگه از تو هیچی نمیخواستم
نگاه با اینکه بدی با دلم
چه تصویری خوبی ازت ساختم

**
اگه با من از عشق حرف میزدی
دیگه از تو هیچی نمیخواستم

آخرین آثار امید اسماعیلی