دانلود آهنگ جدید امید فرد احتیاج
متن آهنگ احتیاج
کجایی ببینی که‌ با عطرتو تو خاطراتت تداعی شد امشب
کجایی ببینی گه یا خاطراتت اتاقم چه جایی شد امشب
یه یاد تو چشمام دوباره‌ پر از اشک این دل هوایی
شد امشب

یه تو احتیاج داره این دل چقدر مردم آزار این دل
تو میری منو پای عشقت میخواد که‌ نگهداره این دل
عزیزم چقدر دل برای تو تنگه تو حتی نبودت قشنگه

****

تا کی از غمت قلبمو پر کنم تاکی خنده‌ هارو تظاهر کنم
یه تو احتیاج داره این دل چقدر مردم ازاره این دل
تو میری و منو پای عشقت میخواد که نگهدار این دل

آخرین آثار امید فرد